Инсталација Nginx-а на Rocky Linux 9

Инсталација Nginx-а на Rocky Linux 9

Nginx је моћан веб сервер и прокси софтвер са отвореним кодом који се користи за испоруку статичког и динамичког садржаја. Познат је по својој брзини, поузданости и обради високих оптерећења, што га чини идеалним избором за хостовање веб локација и веб апликација.

У овом детаљном водичу, пружићемо корак по корак упутства за инсталацију Nginx-а на Rocky Linux 9. Покрићемо све важне кораке, од додавања репозиторијума Nginx до конфигурисања веб сервера. Такође ћемо истражити основне Nginx конфигурације и обезбедити савете за отклањање проблема.

Кораци за инсталацију

1. Ажурирање система

Пре него што инсталирате Nginx, препоручује се да ажурирате свој систем. Ово ће осигурати да имате најновије сигурносне закрпе и исправке грешака. Покрените следећу команду да ажурирате свој систем:


sudo dnf update

2. Додавање Nginx репозиторијума

Rocky Linux 9 не укључује Nginx апдејте у своје основне репозиторијуме. Да бисте инсталирали најновију верзију Nginx-а, морате додати репозиторијум Nginx. Покрените следећу команду да додате репозиторијум:


sudo dnf config-manager --add-repo https://nginx.org/packages/rocky/9/$basearch/nginx.repo

3. Инсталација Nginx-а

Сада када сте додали репозиторијум Nginx, можете инсталирати Nginx покретањем следеће команде:


sudo dnf install nginx

4. Покретање Nginx-а

По завршетку инсталације, покрените Nginx покретањем следеће команде:


sudo systemctl start nginx

5. Провера статуса Nginx-а

Да бисте проверили да ли је Nginx правилно покренут, покрените следећу команду:


sudo systemctl status nginx

Требало би да видите следећи излаз, што указује на то да је Nginx у покрету:


nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Thu 2023-05-25 11:42:36 UTC; 44min ago
Main PID: 35453 (nginx)
Tasks: 6 (limit: 1024)
Memory: 24.4M
CGroup: /system.slice/nginx.service
└─35453 /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;

Конфигурисање Nginx-а

Основне конфигурације

Основна конфигурациона датотека Nginx-а налази се у /etc/nginx/nginx.conf. Ова датотека садржи неколико важних директива које конфигуришу глобално понашање сервера.

Пример основне конфигурације:


user nginx;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /run/nginx.pid;
events {
worker_connections 1024;
}
http {
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;
access_log /var/log/nginx/access.log;
sendfile on;
keepalive_timeout 65;
}

Блокови сервера

Блокови сервера дефинишу како ће Nginx обрађивати захтеве за одређене домене или поддомене. Сваки блок сервера налази се у одељку server конфигурационе датотеке.

Пример блока сервера:


server {
listen 80;
server_name example.com www.example.com;
root /var/www/example.com;
index index.html index.htm;
}

Виртуелни хостови

Виртуелни хостови омогућавају хостовање више веб локација на једној IP адреси. За сваку веб локацију креира се засебан блок сервера.

Пример виртуелног хоста:


server {
listen 80;
server_name example.com;
root /var/www/example.com;
index index.html index.htm;
}

server {
listen 80;
server_name www.example.com;
root /var/www/example.com;
index index.html index.htm;
}

Отклањање проблема са Nginx-ом

Непокретање Nginx-а

Један од најчешћих проблема је да Nginx не може да се покрене. Ово може бити узроковано следећим:

* Неправилна конфигурација: Проверите nginx.conf датотеку и блокове сервера да ли има грешака.
* Заузета порти: Уверите се да ниједан други програм не користи порт 80 или 443.
* Недостајуће зависности: Проверите да ли су инсталиране све потребне зависности, као што су OpenSSL и zlib.

Проблеми са учитавањем веб странице

Ако веб странице не учитавају, размотрите следеће:

* Немате дозволе: Проверите да ли корисничка група наведена у директиви user има приступ директоријумима веб локације.
* Невалидна путања: У блоковима сервера, уверите се да су путање до директоријума веб локације тачне.
* Проблеми са мрежом: Проверите да ли је Nginx правилно конфигурисан да слуша на правилној мрежној адреси.

Закључак

Инсталација и конфигурација Nginx-а на Rocky Linux 9 је релативно једноставан процес. Следећи кораке описане у овом водичу, можете брзо поставити високо перформансан веб сервер који може ефикасно да испоручује ваш садржај. Пажљива конфигурација и отклањање проблема могу осигурати да ваш Nginx сервер ради глатко и поуздано.

Не заборавите да редовно ажурирате своју Nginx инсталацију да бисте искористили најновије безбедносне исправке и функције.

Често постављана питања

1. Шта је Nginx?
Nginx је веб сервер и прокси софтвер са отвореним кодом који се користи за испоруку статичког и динамичког садржаја.

2. Које су главне предности Nginx-а?
Nginx је брз, поуздан и може да обрађује висока оптерећења, што га чини идеалним за хостовање веб локација и веб апликација.

3. Где могу да пронађем Nginx конфигурациону датотеку?
Основна Nginx конфигурациона датотека налази се у /etc/nginx/nginx.conf.

4. Како да додамо виртуелне хостове у Nginx?
Да бисте додали виртуелне хостове, креирајте нове блокове сервера у nginx.conf датотеци, наводећи различите домејне и поддомене.

5. Шта могу да урадим ако Nginx не може да се покрене?
Проверите nginx.conf датотеку, уверите се да ниједан други програм не користи порти 80 или 443 и инсталирајте све потребне зависности.

6. Како да решим проблеме са учитавањем веб странице у Nginx-у?