Java SimpleDateFormat – Форматирање датума у Java-и

SimpleDateFormat – Форматирање датума у Java-и

Увод

Java класа SimpleDateFormat обезбеђује једноставан и флексибилан начин за форматирање и парсирање објеката дате представе у низове и обрнуто. Ова класа је део пакета java.text и пружа низ опција за прилагођавање формата датума и времена према специфичним потребама.

У овом чланку ћемо детаљно истражити SimpleDateFormat, укључујући његове методе, синтаксу и различите опције форматирања. Такође ћемо размотрити практичне примене и пружити примере који ће вам помоћи да разумете како овај моћни алат може побољшати ваше руковање датумима у Java апликацијама.

Форматирање датума

За форматирање датума помоћу SimpleDateFormat, потребно је креирати инстанцу ове класе и специфицирати шаблон формата. Шаблон формата је низ који дефинише како ће се датум форматирати. Следећа табела наводи неке често коришћене специјафикаторе формата:

| Спецификатор | Опис |
|—|—|
| y | Година (на пример, 2023) |
| M | Месец (бројчано, на пример, 01 за јануар) |
| d | Дан у месецу (бројчано, на пример, 01 за први дан) |
| H | Сат (0-23) |
| m | Минут (0-59) |
| s | Секунд (0-59) |
| a | Пре подне/поподне |

Синтакса

Синтакса за форматирање датума уз помоћ SimpleDateFormat је следећа:

java
String format(Date date);

где је date објекат класе Date који желите да форматирате, а резултујући форматирани стринг се чува у променљивој.

Пример

Следећи код ће илустровати како да форматирамо датум у стринг:

java
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class Example {

public static void main(String[] args) {
Date date = new Date();

// Креирамо SimpleDateFormat инстанцу са шаблоном формата
SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");

// Форматирамо датум у стринг
String formattedDate = format.format(date);

// Исписујемо форматирани датум
System.out.println(formattedDate);
}
}

Излаз овог кода ће бити форматирани датум, на пример: 01-01-2023.

Парсирање датума

Поред форматирања, SimpleDateFormat се може користити и за парсирање датума из низова у објекте Date. Синтакса за парсирање датума је следећа:

java
Date parse(String dateString);

где је dateString низ који желите да парсирате, а резултујући објекат Date се чува у променљивој.

Пример

Следећи код ће илустровати како да парсирамо датум из низа:

java
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class Example {

public static void main(String[] args) {
String dateString = "01-01-2023";

// Креирамо SimpleDateFormat инстанцу са шаблоном формата
SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");

// Парсирамо датум из низа
Date date = format.parse(dateString);

// Исписујемо парсирани датум
System.out.println(date);
}
}

Излаз овог кода ће бити објекат Date који представља парсирани датум.

Напредно форматирање

Поред основних спецификатора формата, SimpleDateFormat нуди и низ додатних опција за напредније форматирање. Ове опције укључују:

* Ескејп секвенце: Ескејп секвенце се користе за укључивање специјалних карактера у шаблон формата, попут апострофа или двоструких навода.
* Опциони спецификатори: Опциони спецификатори се користе за спецификовање алтернативних формата за различите вредности.
* Зоне временске разлике: SimpleDateFormat може да управља зонама временске разлике и форматирању времена према одређеној временској зони.

Практичне примене

SimpleDateFormat је изузетно користан у широком спектру Java апликација, укључујући:

* Форматирање датума и времена за приказ кориснику у читаљивом формату.
* Парсирање датума и времена из уноса корисника или спољних извора.
* Валидација датума и времена према одређеним правилима и форматима.
* Конвертовање датума и времена између различитих формата.

Закључак

SimpleDateFormat је моћно и флексибилно средство које Java програмерима омогућава да ефикасно форматирају и парсирају датуме и времена. Ова класа пружа низ опција за прилагођавање формата датума и времена специфичним потребама апликације. Уз разумевање његове синтаксе и могућности, SimpleDateFormat може значајно побољшати управљање датумима и временима у Java апликацијама.

Често постављана питања (FAQs)

1. Шта је SimpleDateFormat?
SimpleDateFormat је Java класа која се користи за форматирање и парсирање објеката дате представе у низове и обрнуто.

2. Како форматирати датум уз помоћ SimpleDateFormat?
Да бисте форматирали датум, креирајте SimpleDateFormat инстанцу са шаблоном формата и позовите методу format на објекту Date.

3. Како парсирати датум уз помоћ SimpleDateFormat?
Да бисте парсирали датум, креирајте SimpleDateFormat инстанцу са шаблоном формата и позовите методу parse на низу који садржи датум.

4. Који су различити спецификатори формата које SimpleDateFormat пружа?
SimpleDateFormat пружа различите спецификаторе формата за годину, месец, дан, сат, минут и секунду. Такође подржава ескејп секвенце, опционе спецификаторе и зоне временске разлике.

5. Шта је шаблон формата?
Шаблон формата је низ који дефинише како ће се датум форматирати и који укључује спецификаторе формата.

6. Да ли SimpleDateFormat може да управља зонама временске разлике?
Да, SimpleDateFormat може да управља зонама временске разлике и форматирању времена према одређеној временској зони.

7. Које су практичне примене SimpleDateFormat?
SimpleDateFormat се користи за форматирање и парсирање датума и времена у читаљивим форматима, валидацију датума и времена и конвертовање датума и времена између различитих формата.

8. Где могу наћи додатне информације о SimpleDateFormat?
Званичну Java документацију о SimpleDateFormat можете пронаћи на Oracle сајту.

`

  5 најбољих прикључних станица за лаптоп за коришћење са Линуком (издање 2021)