Како користити петље у Јави

Како користити петље у Јави

Увод (минимум 300 речи):

Петље су основни алат у било ком језику програмирања, а Јава није изузетак. Петље вам омогућавају да понављате корак програма одређени број пута или све док се не испуни одређени услов. У Јави постоје три главне врсте петљи: for петља*, **while петља** и *do-while петља. У овом чланку ћемо објаснити како да користите сваки тип петље и како да одаберете одговарајућу петљу за своју конкретну ситуацију.

Петља for (h2)

Петља for користи се за извршавање блока кода одређени број пута. Синтакса петље for је:

јава
for (иницијализација; услов; итерација) {
// блок кода
}

* Иницијализација: Овај део се извршава само једном, на почетку петље. Овде можете декларисати променљиве, подесити почетне вредности итд.
* Услов: Овај део проверава да ли је услов за наставак петље испуњен. Ако је услов тачан, блок кода ће се извршити. Ако је услов нетачан, петља ће се прекинути.
* Итерација: Овај део се извршава након што се изврши блок кода. Овде можете инкрементирати бројач, ажурирати променљиве или извршити друге радње да бисте се припремили за следећу итерацију петље.

Ево примера петље for која штампа бројеве од 1 до 10:

јава
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
System.out.println(i);
}

Петља while (h2)

Петља while користи се за извршавање блока кода све док је испуњен одређени услов. Синтакса петље while је:

јава
while (услов) {
// блок кода
}

* Услов: Овај део проверава да ли је услов за наставак петље испуњен. Ако је услов тачан, блок кода ће се извршити. Ако је услов нетачан, петља ће се прекинути.

  Шта треба да урадите ако добијете е-поруку за „пецање“?

Ево примера петље while која наставља да тражи бројеве од корисника док се не унесе негативан број:

јава
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int број;

while (број >= 0) {
System.out.println("Унесите број (негативан број за излаз): ");
број = scanner.nextInt();
}

Петља do-while (h2)

Петља do-while је слична петљи while, али се блок кода извршава најмање једном пре провере услова. Синтакса петље do-while је:

јава
do {
// блок кода
} while (услов);

* Услов: Овај део проверава да ли је услов за наставак петље испуњен. Ако је услов тачан, блок кода ће се извршити поново. Ако је услов нетачан, петља ће се прекинути.

Ево примера петље do-while која наставља да пита корисника за број све док се не унесе негативан број:

јава
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int број;

do {
System.out.println("Унесите број (негативан број за излаз): ");
број = scanner.nextInt();
} while (број >= 0);

Закључак (минимум 300 речи):

Петље су моћан алат који вам омогућава да понављате задатке и пишете ефикасан и концизан код. У Јави постоје три главне врсте петљи: петља for, петља while и петља do-while. Петља for је најприкладнија када тачно знате колико пута желите да извршите задатак. Петља while је прикладнија када желите да понављате задатак све док је испуњен одређени услов. Петља do-while је слична петљи while, али се код извршава најмање једном пре провере услова.

Разumeвањем како да користите петље и одаберете одговарајућу петљу за своју конкретну ситуацију, можете писати ефикаснији и концизнији код.

Често постављана питања (8-10)

1. Шта је петља и како се користи?
– Петља је блок кода који понавља одређени задатак одређени број пута или све док је испуњен одређени услов.

2. Које су три главне врсте петљи у Јави?
– Петља for, петља while и петља do-while.

3. Када се користи петља for?
– Када тачно знате колико пута желите да поновите задатак.

4. Када се користи петља while?
– Када желите да понављате задатак све док је испуњен одређени услов.

5. Када се користи петља do-while?
– Када желите да се код изврши најмање једном пре провере услова, а затим да се понавља док је услов испуњен.

6. Како се иницијализује и инкрементира бројач у петљи for?
– Бројач се иницијализује у делу иницијализације, а инкрементира се у делу итерације.

7. Како се проверава услов у петљама while и do-while?
– Услов се проверава на почетку сваке итерације у петљи while, а након сваке итерације у петљи do-while.

8. Може ли се петља зауставити пре завршетка услова?
– Да, помоћу изјаве break.

9. Може ли се петља наставити на следећу итерацију пре завршетка услова?
– Да, помоћу изјаве continue.

10. Шта је бесконачна петља?
– Бесконачна петља је петља која се извршава бесконачно све док се не прекине споља или док се не испуни одређени услов који неће бити испуњен.