Подешавање NFS монтирања на Debian 11

Подешавање NFS монтирања на Debian 11

NFS (Network File System) је протокол за дистрибуисани фајл систем који омогућава датотекама да се приступе преко мреже као да се налазе на локалном рачунару. Овај чланак објашњава како подесити NFS монтирање на Debian 11 систему.

Увод

NFS монтирање вам омогућава да приступите датотекама и директоријумима који се налазе на удаљеном рачунару као да се налазе на вашем локалном рачунару. Ово може бити корисно за дељење датотека и директоријума између вишеструких рачунара, или за приступ датотекама које су складиштене на централном серверу.

Постоје два главна типа NFS монтирања:

* Статичко монтирање: Ово је трајно монтирање које се дефинише у датотеци /etc/fstab. Статичка монтирања се монтирају аутоматски када се систем покрене.
* Динамичко монтирање: Ово је привремено монтирање које се врши ручно помоћу команде mount. Динамичка монтирања се не монтирају аутоматски када се систем покрене.

Подешавање статичког NFS монтирања

За подешавање статичког NFS монтирања, пратите следеће кораке:

1. Инсталирајте NFS клијентске алате: Издајте следећу команду да инсталирате NFS клијентске алате:


sudo apt update
sudo apt install nfs-common

2. Отворите датотеку /etc/fstab: Отворите датотеку /etc/fstab помоћу било ког уређивача текста, на пример:


sudo nano /etc/fstab

3. Додајте NFS монтирање: Додајте следећу линију на крај датотеке /etc/fstab:


server-ip-address:/remote-path /local-path nfs defaults 0 0

Где:

* server-ip-address: је ИП адреса или доменско име удаљеног NFS сервера.
* remote-path: је путања до датотеке или директоријума који се налази на удаљеном NFS серверу.
* local-path: је локална путања на коју ће се монтирати удаљена датотека или директоријум.
* nfs: је тип фајл система који се користи за монтирање.
* defaults: су подразумеване опције за монтирање (видети испод за више детаља).
* 0 0: је опција која обавештава систем да аутоматски монтира ово монтирање (урађено у фази покретања) и да оно није неопходно за покретање система.

  Како бесплатно пронаћи некога по броју телефона

4. Сачувајте и затворите датотеку: Сачувајте и затворите датотеку /etc/fstab.

5. Монтирајте NFS монтирање: Издајте следећу команду да монтирате NFS монтирање:


sudo mount -a

Подешавање динамичког NFS монтирања

За подешавање динамичког NFS монтирања, пратите следеће кораке:

1. Инсталирајте NFS клијентске алате: Издајте следећу команду да инсталирате NFS клијентске алате:


sudo apt update
sudo apt install nfs-common

2. Монтирајте NFS монтирање: Издајте следећу команду да монтирате NFS монтирање:


sudo mount server-ip-address:/remote-path /local-path

Где:

* server-ip-address: је ИП адреса или доменско име удаљеног NFS сервера.
* remote-path: је путања до датотеке или директоријума који се налази на удаљеном NFS серверу.
* local-path: је локална путања на коју ће се монтирати удаљена датотека или директоријум.

Опције монтирања NFS

Следеће су неке од најчешћих опција монтирања NFS:

* ro: Монтира фајл систем само за читање.
* rw: Монтира фајл систем за читање и писање.
* suid: Омогућава да датотеке и директоријуми на монтираном фајл систему задрже своја оригинална права својине и дозволе.
* dev: Омогућава монтирање специјалних датотека укључујући именоване цеви (FIFO) и сокете.
* sync: Обавља синхронизацију између локалног и удаљеног фајл система након сваке промене.
* async: Обавља синхронизацију између локалног и удаљеног фајл система у позадини.
* noauto: Спречава аутоматско монтирање овог монтирања при покретању система.
* atime: Ажурира време приступа за датотеке које се читају.
* noatime: Не ажурира време приступа за датотеке које се читају.

За више информација о опцијама монтирања NFS, погледајте страницу приручника за mount(8):


man mount

Закључак

NFS монтирање је користан начин за дељење датотека и директоријума између вишеструких рачунара. Овај чланак објашњава како подесити статичка и динамичка NFS монтирања на Debian 11 систему. Пажљиво праћење корака у овом чланку ће вам омогућити да успешно подесите и користите NFS монтирања.

  Да ли иницијализација ПС4 брише ПСН налог?

Често постављана питања

1. Како да проверим да ли је NFS монтирање успешно монтирано?
Издајте следећу команду да проверите да ли је NFS монтирање успешно монтирано:


df -h | grep server-ip-address

2. Како да демонтирам NFS монтирање?
Издајте следећу команду да демонтирате NFS монтирање:


sudo umount /local-path

3. Како да сазнам које су опције монтирања тренутно активне за монтирање NFS?
Издајте следећу команду да сазнате које су опције монтирања тренутно активне за NFS монтирање:


cat /proc/mounts | grep server-ip-address

4. Како могу да монтирам NFS монтирање преко fstab датотеке без поновног покретања система?
Издајте следећу команду да монтирате NFS монтирање преко fstab датотеке без поновног покретања система:


sudo mount -a -t nfs

5. Како да конфигуришем NFS сервер на Debian 11 систему?
Погледајте овај чланак за упутства о томе како да конфигуришете NFS сервер на Debian 11 систему.

6. Како да приступим NFS монтирању са Windows рачунара?
Погледајте овај чланак за упутства о томе како да приступите NFS монтирању са Windows рачунара.

7. Како да отклоним проблем са NFS монтирањем које није монтирано?
Погледајте [ове ресурсе](https://www.cyberciti.biz/tips