UAC blokira izvršne aplikacije sa opozvanim sertifikatima u Windows 11/10

UAC blokira izvršne aplikacije sa opozvanim sertifikatima u Windows 11/10

Uvod

Kontrole korisničkog naloga (UAC) su sigurnosna funkcija u Windows 11/10 koja pomaže u zaštiti računara od nepoželjnih promena. Ona obaveštava korisnike kada aplikacija pokušava da izvrši promene koje zahtevaju povišene privilegije, omogućavajući im da odluče da li će dozvoliti ili odbiti takve promene.

Međutim, u nekim slučajevima, UAC može blokirati izvršne aplikacije čak i ako imaju važeće digitalne sertifikate. Ova situacija može biti frustrirajuća za korisnike koji pokušavaju da instaliraju letimnu ili kritičnu aplikaciju.

U ovom članku ćemo istražiti razloge zašto UAC može blokirati izvršne aplikacije sa opozvanim sertifikatima i pružiti rešenja za rešavanje ovog problema.

Šta su opozvani sertifikati?

Digitalni sertifikati se koriste za autentifikaciju identiteta softverskih aplikacija i izдаваča. Oni omogućavaju korisnicima da verifikuju da je aplikacija od poverenog izvora i da nije manipulisana.

Međutim, ako izдаваč sertifikata više ne podržava sertifikat ili ako je sertifikat kompromitovan, on može biti opozvan. Opozvani sertifikat više nije važeći i ne sme se koristiti za autentifikaciju.

Zašto UAC blokira izvršne aplikacije sa opozvanim sertifikatima?

UAC blokira izvršne aplikacije sa opozvanim sertifikatima kao deo svoje zaštitne funkcije. Kada UAC detektuje da aplikacija ima opozvani sertifikat, on pretpostavlja da je aplikacija potencijalno nepoželjna ili štetna. Stoga, on blokira izvršenje aplikacije kako bi sprečio neželjene promene na računaru.

Kako rešiti ovaj problem?

Postoji nekoliko načina za rešavanje problema blokiranja izvršnih aplikacija sa opozvanim sertifikatima u Windows 11/10:

1. Ažurirajte sertifikat

Ako je izvršna aplikacija nedavno ažurirana, moguće je da novi sertifikat nije instaliran. Možete ručno ažurirati sertifikat preuzimajući ga sa veb-sajta izдаваča sertifikata.

2. Instalirajte aplikaciju u sigurnom načinu

Sigurni način je poseban mod rada koji pokrece Windows sa minimalnim setom drajvera i usluga. Ovo može pomoći u rešavanju problema koji su uzrokovani konfliktima sa drugim softverom. Pokušajte da instalirate aplikaciju u sigurnom načinu da biste videli da li to rešava problem.

3. Onemogućite SmartScreen

SmartScreen je sigurnosna funkcija koja pomaže u zaštiti od štetnih aplikacija i web-sajtova. Međutim, SmartScreen može ponekad lažno identifikovati legitimne aplikacije kao štetne. Možete pokušati da onemogućite SmartScreen da biste videli da li to rešava problem.

4. Onemogućite UAC

Kao poslednje rešenje, možete pokušati da onemogućite UAC. Međutim, imajte na umu da će ovo oslabiti sigurnosne funkcije sistema, pa bi trebalo da se koristi samo kao privremeno rešenje.

Zaključak

Blokiranje izvršnih aplikacija sa opozvanim sertifikatima od strane UAC je sigurnosna funkcija koja pomaže u zaštiti računara od potencijalno štetnih aplikacija. Međutim, u nekim slučajevima, ovaj problem može blokirati legitimne aplikacije.

Koristeći rešenja opisana u ovom članku, možete pokušati da rešite ovaj problem i bezbedno instalirate potrebne aplikacije na svom Windows 11/10 računaru. Uvek imajte na umu da je važno da preuzimate i instalirate aplikacije samo iz poverenih izvora i da biste trebali biti oprezni sa svakim softverom koji ima opozvani sertifikat.

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Zašto UAC blokira aplikacije sa opozvanim sertifikatima?
UAC blokira aplikacije sa opozvanim sertifikatima jer pretpostavlja da su one potencijalno nepoželjne ili štetne.

2. Kako mogu da ažuriram sertifikat?
Možete ručno ažurirati sertifikat preuzimajući ga sa veb-sajta izдаваča sertifikata.

3. Kako mogu da instaliram aplikaciju u sigurnom načinu?
Da biste instalirali aplikaciju u sigurnom načinu, morate da:
– Ponovo pokrenete računar.
– Pritisnite F8 tokom procesa podizanja.
– Izaberite „Sigurni način“ sa mrežom iz menija opcija.
– Instalirajte aplikaciju.

4. Kako mogu da onemogućim SmartScreen?
Da biste onemogućili SmartScreen, morate da:
– Otvorićete Microsoft Edge.
– Kliknete na tri tačke u gornjem desnom uglu.
– Izaberete „Postavke“.
– Kliknete na „Privatnost, pretraga i usluge“.
– Prebacite prekidač pored „SmartScreen“ u „Isključeno“.

5. Kako mogu da onemogućim UAC?
Da biste onemogućili UAC, morate da:
– Kućate „UAC“ u pretragu u meniju Start.
– Kliknete na „Promeni postavki kontrole korisničkog naloga“.
– Prevučete klizač na „Nikada ne obaveštavaj“ i kliknite „U redu“.

6. Da li je bezbedno da onemogućim UAC?
Omogućavanje UAC oslabiće sigurnosne funkcije sistema, pa bi trebalo da se koristi samo kao privremeno rešenje.

7. Kako mogu da znam da li aplikacija ima opozvani sertifikat?
Windows 11/10 će vas obavestiti ako aplikacija ima opozvani sertifikat kada pokušate da je instalirate.

8. Kako mogu da proverim status sertifikata aplikacije?
Možete da proverite status sertifikata aplikacije koristeći komandu „certutil“ u komandnoj liniji.