Kako omogućiti režim Super Drag and Drop u Microsoft Edge-u

Kako omogućiti režim Super Drag and Drop u Microsoft Edge-u

Uvod

Microsoft Edge, poznati internet pregledač koji je razvila kompanija Microsoft, pruža širok spektar funkcija i opcija prilagođavanja kako bi poboljšao korisničko iskustvo. Među ovim funkcijama nalazi se i režim Super Drag and Drop, koji olakšava upravljanje više tabova i prenošenje sadržaja između njih. Ovaj režim poboljšava radni tok i omogućava vam da brzo organizujete i delite informacije.

Režim Super Drag and Drop u Edge-u omogućava vam da istovremeno manipulišete više tabova, grupišete ih u različite kategorije i prilagodite njihov raspored prema svojim potrebama. Takođe možete da koristite ovaj režim za prenošenje teksta, slika i linkova između tabova bez potrebe za kopiranjem i lepljenjem.

Omogućavanje režima Super Drag and Drop

Da biste omogućili režim Super Drag and Drop u Microsoft Edge-u, sledite ove jednostavne korake:

1. Pokrenite Microsoft Edge.
2. Kliknite na ikonu sa tri tačke u gornjem desnom uglu prozora pregledača.
3. U padajućem meniju izaberite „Podešavanja“.
4. U levoj bočnoj traci kliknite na „Izgled“.
5. U odeljku „Prilagođavanja“ uključite opciju „Omogući režim Super Drag and Drop“.

Korišćenje režima Super Drag and Drop

Nakon što omogućite režim Super Drag and Drop, možete da ga koristite da bi poboljšali svoje radne tokove na sledeće načine:

* Grupisanje tabova: Istovremeno pritisnite taster Ctrl i kliknite na više kartica da bi ih odabrali. Zatim ih povlačite jedno iznad drugog da bi ih grupisali. Grupisani tagovi će se pojaviti kao jedna jedinica u traci s karticama.
* Prenos sadržaja: Izaberite tekst, slike ili linkove u jednom tabu i povlačite ih u drugi tabu da biste ih prebacili. Sadržaj će se automatski ubaciti na trenutnu poziciju kursora.
* Podela tabova: Pritisnite taster Shift i povlačite tab iz trake s karticama da biste je podelili u novi prozor. Novi prozor će sadržati samo taj tab.

  Колико ТикТок налога можете имати?

Prednosti režima Super Drag and Drop

Režim Super Drag and Drop u Microsoft Edge-u pruža brojne prednosti, uključujući:

* Pojednostavljeno upravljanje tabovima: Mogućnost grupisanja i deljenja tabova omogućava vam da bolje organizujete svoje radne prostore i brzo pređete na željeni tab.
* Efikasnije prenošenje sadržaja: Umjesto da kopirate i ljepite pojedinačno, možete brzo prenositi sadržaj između tabova jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem, što šetdi vrijeme i povećava produktivnost.
* Prilagođena radna površina: Grupisanje tabova i prilagođavanje njihovog rasporeda omogućava vam da kreirate prilagođenu radnu površinu koja odgovara vašim potrebama i preferencama.

Zaključak

Režim Super Drag and Drop u Microsoft Edge-u je moćno alata koje može značajno poboljšati vaše radne tokove i učinkovitost upotrebe pregledača. Omogućava vam da istovremeno upravljate više tabova, grupišete ih, prenosite sadržaj i kreirate prilagođenu radnu površinu. Ako se još niste upoznali sa ovim režimom, vremen je da ga isprobate i vidite kako može da poboljša vaše iskustvo pretraživanja interneta.

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Šta je režim Super Drag and Drop u Microsoft Edge-u?
– Režim Super Drag and Drop je funkcija u Microsoft Edge-u koja vam omogućava da istovremeno upravljate više tabova, grupišete ih, prenosite sadržaj i prilagođavate raspored trake s karticama.

2. Kako da omogućim režim Super Drag and Drop?
– Omogućite režim Super Drag and Drop u Microsoft Edge-u tako što ćete otići u Podešavanja > Izgled > Prilagođavanje i uključiti opciju „Omogući režim Super Drag and Drop“.

3. Zašto bih trebao da koristim režim Super Drag and Drop?
– Režim Super Drag and Drop može da poboljša vaše radne tokove omogućavanjem da brzo organizujete tabove, prenosite sadržaj i kreirate prilagođenu radnu površinu.

  Направите најбољи Твитцх логотип за свој стриминг са ових 12 алата

4. Koje su prednosti korišćenja režima Super Drag and Drop?
– Prednosti korišćenja režima Super Drag and Drop uključuju pojednostavljeno upravljanje tabovima, efikasnije prenošenje sadržaja i prilagođenu radnu površinu.

5. Može li se režim Super Drag and Drop koristiti za grupisanje tabova?
– Da, režim Super Drag and Drop vam omogućava da grupišete tabove tako što ćete ih odabrati i zatim povlačiti jedan preko drugog.

6. Kako da prenesem sadržaj između tabova koristeći režim Super Drag and Drop?
– Da biste prenijeli sadržaj između tabova, istaknite tekst, slike ili linkove u jednom tabu i zatim ih povlačite u drugi tab.

7. Može li se režim Super Drag and Drop koristiti za podelu tabova u nove prozore?
– Da, možete da podelite tabove u nove prozore tako što ćete pritisnuti taster Shift i povlačiti tab iz trake s karticama.

8. Da li je režim Super Drag and Drop dostupan u svim verzijama Microsoft Edge-a?
– Da, režim Super Drag and Drop je dostupan u svim najnovijim verzijama Microsoft Edge-a.