Kako automatski pokrenuti programe kao administrator bez UAC prompta u Windows 11/10

Kako automatski pokrenuti programe kao administrator bez UAC prompta u Windows 11/10

Uvod

Kontrole korisničkog naloga (UAC) su važna bezbednosna funkcija u Windows koja je dizajnirana da onemogući aplikacijama da unose promene u sistem bez vašeg znanja. Međutim, UAC prozor može biti iritantan kada morate često pokretati programe sa administratorskim privilegijama. Postoji nekoliko načina da se automatski pokreću programi kao administrator bez UAC prompta, što ćemo istražiti u ovom vodiču.

Ručne metode

1. Uporaba Task Scheduler-a

Task Scheduler je ugrađeni Windows alat koji vam omogućava da planirate zadatke koji se automatski izvršavaju po određenom rasporedu. Možete ga koristiti za pokretanje programa kao administrator bez UAC prompta sledeći ove korake:

1. Otvorite zadatak za planiranje iz Start menija.
2. Kliknite na „Akcija“ > „Kreiraj zadatak“.
3. Na kartici „Opšte“, unesite naziv i opis za zadatak.
4. Na kartici „Paleoki“, kliknite na „Pokreni program“.
5. U polje „Program/skripta“, unesite putanju programa koji želite da pokrenete.
6. U polje „Dodaj argumente (opcionalno)“, unesite bilo koje argumente koje program zahteva.
7. Na kartici „Bezbednost“, izaberite „Pokreni sa najvišim privilegijama“.
8. Kliknite „OK“ da sačuvate zadatak.

2. Uporaba Run as Administrator

Možete koristiti komandu „Run as Administrator“ da pokrenete programe sa administratorskim privilegijama bez UAC prompta. Da biste to učinili, sledite ove korake:

  Како направити постер користећи Мицрософт ПоверПоинт

1. Pronađite program koji želite da pokrenete u File Explorer-u.
2. Desnim klikom na program i izaberite „Run as Administrator“.
3. Kliknite „Da“ u prozoru za potvrdu.

3. Uključivanje „Use Run as Administrator“ opcije

Neke programe je moguće konfigurisati da se uvek pokreću sa administratorskim privilegijama. Da biste to omogućili, sledite ove korake:

1. Pronađite program koji želite da pokrenete u File Explorer-u.
2. Desnim klikom na program i izaberite „Svojstva“.
3. Na kartici „Kompatibilnost“, označite polje „Run this program as an administrator“.
4. Kliknite „Apply“ i zatim „OK“ da sačuvate promene.

Metoda registra

1. Kreiranje ključa registra

Možete kreirati ključ registra da automatski pokrenete programe kao administrator bez UAC prompta. Da biste to učinili, sledite ove korake:

1. Pritisnite Windows tastu + R da otvorite Run prozor.
2. Unesite „regedit“ i kliknite „OK“ da otvorite Registry Editor.
3. Navigirajte do sledeće lokacije:
– HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
4. Desnim klikom na ključ „System“ i izaberite „New“ > „Key“.
5. Nazovite novi ključ „EnableLUA“.
6. Desnim klikom na ključ „EnableLUA“ i izaberite „New“ > „DWORD (32-bit) Value“.
7. Nazovite novu vrednost „ConsentPromptBehaviorAdmin“.
8. Dvokliknite na vrednost „ConsentPromptBehaviorAdmin“ i postavite njenu vrednost na „0“.
9. Kliknite „OK“ da sačuvate promene.

2. Dodavanje programa ključu registra

Nakon što kreirate ključ registra, morate dodati programe koje želite da automatski pokrećete kao administrator. Da biste to učinili, sledite ove korake:

1. Desnim klikom na ključ „EnableLUA“ i izaberite „New“ > „Key“.
2. Nazovite novi ključ nazivom programa koji želite da dodate.
3. Desnim klikom na ključ programa i izaberite „New“ > „String Value“.
4. Nazovite novu vrednost „Executable“.
5. Dvokliknite na vrednost „Executable“ i unesite putanju do izvršnog fajla programa.
6. Kliknite „OK“ da sačuvate promene.

  Тхе Цоммуницатион анд Цоллаборатион Смацкдовн

Zaključak

Koristeći metode opisane u ovom vodiču, možete automatski pokretati programe kao administrator bez UAC prompta. Ovo može uštedeti vreme i poboljšati produktivnost, posebno ako često koristite programe koji zahtevaju administratorske privilegije. Međutim, važno je napomenuti da bi trebalo da omogućite UAC prozor kada ne potrebujete da pokrećete programe kao administrator, kako biste zaštitili svoj sistem od sigurnosnih pretnji.

Često postavljana pitanja

1. Šta je UAC prozor?
UAC prozor (kontrola korisničkog naloga) je bezbednosna funkcija u Windows koja sprečava aplikacije da menjajui vaš sistem bez vaše dozvole.

2. Zašto se UAC prozor pojavljuje kada pokušavam da pokrenen program?
UAC prozor se pojavljuje kada program zahteva administratorske privilegije za rad.

3. Da li je bezbedno da se isključi UAC?
Isključivanje UAC-a može učiniti vaš sistem ranjivim na sigurnosne pretnje. Preporučuje se da ga držite omogućenim.

4. Kako da pokrenem program kao administrator bez UAC prompta?
Možete koristiti Task Scheduler, Run as Administrator opciju ili metodu registra za automatsko pokretanje programa kao administrator bez UAC prompta.

5. Kako da konfigurišem program da se uvek pokreće kao administrator?
Možete omogućiti opciju „Run this program as an administrator“ u svojstvima programa.

6. Da li rad metode registra zahteva ponovo pokretanje?
Ne, promene u registru stupaju na snagu odmah.

7. Koji je najbolji način da automatski pokrenen programe kao administrator?
Način koji najbolje odgovara vašim potrebama zavisi od vašeg radnog toka i preferenci.

8. Mogu li koristiti te metode na Windows 7?
Te metode su kompatibilne sa Windows 10 i 11.